கேமரா

35mm, போலராய்ட், டிஜிட்டல், வ்யூ, மீடியம் பார்மாட் - Types of Cameras

35mm, போலராய்ட், டிஜிட்டல், வ்யூ, மீடியம் பார்மாட்
எல்லா வகை கேமராவிலும் ஒரு சில தனித்தன்மைகள் உண்டு. பழமை போல தோற்றமளிக்கும் பெரிய பார்மாட் 'வ்யூ' கேமராக்கள் கூட மற்ற வகைகளை விட ஒரு சில விஷயங்களில் சிறந்தது தான்.

பிலிமின் வேகம் எவ்வளவு? - Film Speeds

பிலிமின் வேகம் எவ்வளவு?
பிலிம் ஸ்பீடு எந்த அளவுக்கு முக்கியம். அதை எப்போழுது கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

Syndicate content