செல் போன்

செல்போனைப் பற்றி... - Cell Phones

செல்போனைப் பற்றி...
செல்போனின் தொழில்நுட்பம் புதுமையானது என்றெல்லாம் நினைத்தால் ஏமாற்றமாக இருக்கும். செல்போன் உண்மையில் ஒரு ரேடியோ.

உலகம் முழுவதற்கும் ‍ஒரே செல்போன் (ட்ரை-பேண்ட் செல்போன்) - Triband Cell Phones

உலகம் முழுவதற்கும் ‍ஒரே செல்போன் (ட்ரை-பேண்ட் செல்போன்)
உலகம் சுற்றும் போது சொந்த ஊரில் உபயோகிக்கும் அதே செல்போனை, அதே நம்பரில் தொடர்ந்து உபயோகிக்கலாம்.

Syndicate content