தொடர்புடைய தளங்கள்-Related Links

தொடர்புடைய தளங்கள்
கேளிக்கை தொடர்பான தளங்கள். மேலும் விரிவாக அறிய.

சிறுவர்களுக்கான கேளிக்கைத் தளங்கள்:

1. பிதாரா

பெரிய எழுத்துக்கள். பெரிய படங்கள். பக்கங்களை படிக்க எளிதாக இருக்கும்.

2. சிறுவனல்ல

சிறுவர்கள் மட்டுமல்லாமல், கல்லூரி மாணவர் வரை கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய விஷயங்கள். காரசாரமான விவாதங்கள்.

3. யாஹூ

சிறுவர்களுக்கான யாஹூவின் தளம்.

4. அப்புக்குட்டி

சென்னையிலிருந்து இயக்கப்படும் தளம்.