அதிக மக்கள் வாழும் 50 நகரங்கள்- 50 Populous Cities

அதிக மக்கள் வாழும் 50 நகரங்கள்
உலகில் அதிக ஜனத்தொகை கொண்ட முதல் 50 நகரங்களின் பட்டியலைப் பற்றிய அலசல். பட்டியல் பக்கத்தின் விலாசம்.

சிட்னி - Sydney

சிட்னி
ஆஸ்திரேலியாவின் தலைநகர் எது? என்று கேட்டால் பலர் உடனே 'சிட்னி' என்று தான் சொல்வார்கள்.

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1997-1998) - Tamil cinema list (1997-1998)

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1997-1998)
தமிழ் திரைப்பட பட்டியல் - வருடவாரியாக.

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1995-1996) - Tamil cinema list (1995-1996)

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1995-1996)
தமிழ் திரைப்பட பட்டியல் - வருடவாரியாக.

தொடர்புடைய தளங்கள்-Related Links

தொடர்புடைய தளங்கள்
டிவி / ரேடியோ நிறுவனங்களின் தளங்கள்.

ஹைக்கூ எழுதுவது எப்படி - History of Haiku

ஹைக்கூ எழுதுவது எப்படி
எழுதுவதற்கு முன் விதிமுறைகள் பற்றி...

ஹைக்கூ பிறந்த கதை - History of Haiku

ஹைக்கூ பிறந்த கதை
ஜப்பானில் 14ம் நூற்றாண்டிற்கு முன்பிருந்தே தொடங்கும் கதை

சில புகழ் பெற்ற ஹைக்கூக்கள் - Some famous Haiku

சில புகழ் பெற்ற ஹைக்கூக்கள்
சில புகழ்‍ பெற்ற ஜாப்பானிய ஹைக்கூ கவிஞர்களின் கவிதைகள்

தொடர்புடைய தளங்கள் - Related Sites

தொடர்புடைய தளங்கள்
தமிழ் பத்திரிக்கைகள் தொடர்பான தளங்கள். மேலும் விரிவாக அறிய.

இந்திய இசை - Introduction to Indian Classical

இந்திய இசை
இசைக்கு ஆரம்பம் தேடுவது மனித குலத்தின் ஆரம்பத்தைத் தேடுவதைப் போல.

Syndicate content