ஆஸ்திரேலியா - Austrialia

ஆஸ்திரேலியா
ஒரு கண்டம் - ஒரு நாடு. பரப்பளவு இந்தியாவை விட இரு மடங்கு பெரியது. மக்கள்தொகை இரண்டே கோடி.

அமெரிக்கா - American Countries

அமெரிக்கா
அமெரிக்க நாடுகளின் பட்டியல்.

ஐக்கிய அமெரிக்க குடியரசு (USA) - U.S.A.

ஐக்கிய அமெரிக்க குடியரசு (USA)
உலகின் பெரிய அண்ணன். 27 கோடி மக்கள்.

செயிண்ட லூசியா - St.Lucia

செயிண்ட லூசியா
44கி.மீ. X 23கி.மீ. அளவே கொண்ட ஒரு குட்டித் தீவு.

ஐரோப்பா - European Countries

ஐரோப்பா
ஐரோப்பிய நாடுகளின் பட்டியல்.

ஆஸ்திரியா - Austria

ஆஸ்திரியா

பிரான்ஸ் - France

பிரான்ஸ்

ஜெர்மனி - Germany

ஜெர்மனி

Syndicate content