தொடர்புடைய தளங்கள்-Related Links

தொடர்புடைய தளங்கள்
தொழில் சேவைகள் பற்றிய தளங்கள்.

'ஜெட் லாக்' இருக்கா?-Jetlag Issues

'ஜெட் லாக்' இருக்கா?
தூரதேசத்திற்கு சென்று இறங்குபவர்களுக்கு இமிக்ரேஷன், கஸ்டம்ஸை விட பெரிய சோதனை 'ஜெட் லாக்' தான்.

Top மேலேGo Top

தொடர்புடைய தளங்கள்-Related Links

தொடர்புடைய தளங்கள்
பயண சேவைகள் தொடர்பான தளங்கள்.

Top மேலேGo Top

செயிண்ட லூசியா-St.Lucia

செயிண்ட லூசியா
ரிசார்ட்டுகள் நிறைந்த குட்டித் தீவு நாடு.

Top மேலேGo Top

செவ்வாயில் இறங்க இடம் தேடி.. - Mars Landing

செவ்வாயில் இறங்க இடம் தேடி..
செவ்வாயில் உயிரினச் சான்று தேடி பிரிட்டனின் பீகிள்2 வாகனமும் அமெரிக்காவின் ரோவர் வாகனமும் வரும் 2003ம் ஆண்டு செவ்வாய் செல்லவிருக்கின்றன.

நட்சத்திரத் தேடல் - Star search

நிஜ நட்சத்திரங்களை அடையாளம் காண, பெயர் கொண்டு அழைக்க, அவற்றின் விலாசம் அறிய.

தொடர்புடைய தளங்கள் - Related Sites

தொடர்புடைய தளங்கள்
வான்வெளி தொடர்பான தளங்கள், மேலும் விரிவாக அறிய.

Top மேலேGo Top

தொடர்புடைய தளங்கள் - Related Sites

தொடர்புடைய தளங்கள்
செயற்கைகோள் தொடர்பான தளங்கள், மேலும் விரிவாக அறிய.

Top மேலே

தொடர்புடைய தளங்கள்-Related Links

தொடர்புடைய தளங்கள்
வாகனங்கள் பற்றிய தளங்கள்.

Top மேலேGo Top

சினிமா ப்ரொஜக்டர் இயங்கும் விதம் - Cinema Projector

சினிமா ப்ரொஜக்டர் இயங்கும் விதம்
'பெரிய திரை' கனவுகள் விரியும் விதம்.

Top மேலேGo Top

Syndicate content