இந்து மதம்

ஜோதிர்லிங்கங்கள் - List of 12 Jyothirlingas

ஜோதிர்லிங்கங்கள்
இந்தியாவில் அமைந்துள்ள 12 ஜோதிரிலிங்க ஸ்தலங்களின் பட்டியல்.

இந்து மதம் - அறிமுகம் - Introduction to Hinduism

இந்து மதம் - அறிமுகம்
உலகில் உள்ள பெரிய மதங்களில் தொன்மையானது. இதற்கு பெயர் வைத்ததே மற்றவர்கள் தான்.

Syndicate content