தயார் நிலை

'ஜெட் லாக்' இருக்கா?-Jetlag Issues

'ஜெட் லாக்' இருக்கா?
தூரதேசத்திற்கு சென்று இறங்குபவர்களுக்கு இமிக்ரேஷன், கஸ்டம்ஸை விட பெரிய சோதனை 'ஜெட் லாக்' தான்.

Top மேலேGo Top

Syndicate content