வானம் ஏன் நீல நிறம்

வழக்கமான க்விஸ் கேள்வி போலாகிவிட்டது இது. இருந்தாலும் உங்களிடம் பதில் உள்ளதா? ஆதிசங்கரர் கூட இதைப் பற்றி கூறியிருக்கிறார்.

May, 2001

நட்சத்திரத் தேடல்

நிஜ நட்சத்திரங்களை அடையாளம் காண, பெயர் கொண்டு அழைக்க, அவற்றின் விலாசம் அறிய.

Apr, 2001

செவ்வாயில் இறங்க இடம் தேடி..
செவ்வாயில் இறங்க இடம் தேடி..

செவ்வாயில் உயிரினச் சான்று தேடி பிரிட்டனின் பீகிள்2 வாகனமும் அமெரிக்காவின் ரோவர் வாகனமும் வரும் 2003ம் ஆண்டு செவ்வாய் செல்லவிருக்கின்றன.

Apr, 2001

ரேடியோ அலையிலிருந்து காம்மா வரை
ரேடியோ அலையிலிருந்து காம்மா வரை

பிரபஞ்சத்தில் உள்ள சக்தி அனைத்தும் மின்காந்த அலைவரிசைகளாக இருக்கிறது. ரேடியோ அலைகளில் ஆரம்பித்து காம்மா அலைகள் வரை நீள்கிறது. அதைப் பற்றிய ஒரு பார்வை.

Jan, 2001