சிங்கப்பூர் - Singapore

சிங்கப்பூர்
இயற்கை வளங்கள் அதிகம் இல்லாத ஒரு நகரமும் அதைச் சுற்றியுள்ள சில மிகச்சிறிய தீவுகளும்.

singaporeflag சிங்கப்பூர் - புள்ளி
விபரங்கள்:

அதிகாரபூர்வ பெயர் சிங்கப்பூர் குடியரசு
Republic of Singapore
இருக்குமிடம் தெற்கு ஆசியா, மலேசியா மற்றும் இந்தோனேசியா தீவுகள்
பூகோள குறியீடு 1 22 வடக்கு, 103 48 கிழக்கு
மொத்தப் பரப்பு 647.5 சதுர கி.மீ.
மொத்த நிலம் 637.5 சதுர கி.மீ.
கடற்கரை 10 சதுர கி.மீ.
பணம் (கரன்சி) சிங்கப்பூர் டாலர் (SGD)
அண்டை நாடுகள் (எல்லை)  
தலைநகர் சிங்கப்பூர்

சில துளிகள்:

நாடு என்று பார்த்தால் மக்கள்தொகை நெருக்கம் அதிகம். நகரம் என்று பார்த்தால் சாதாரண அளவு.

இயற்கை வளங்கள் அதிகம் இல்லாத ஒரு நகரமும் அதைச் சுற்றியுள்ள சில மிகச்சிறிய தீவுகளும் தான் சிங்கப்பூர்.

வலிமையான பொருளாதாரம். சிறந்த பன்னாட்டு சந்தைத் தொடர்பு. வலுவான தயாரிப்பு & சேவை தொழில்கள்.

சிங்கப்பூரில் விவசாயமா? தொழிலாளிகளில் 0.2% மட்டுமே விவசாயத் தொழிலாளிகள்.

ஜனத்தொகை 4,300,419 (ஜூலை 2001 மதிப்பீடு)
வயது விகிதம் 0 - 14: 17.89% (ஆண் 397,124; பெண் 372,058)

15 - 64: 75.16% (ஆண் 1,575,381; பெண் 1,656,838)

65க்கு மேல்: 6.95% (ஆண் 130,815; பெண் 168,203) (2001 மதிப்பீடு)
மக்கள் பெருக்கம் 3.5% (2001 மதிப்பீடு)
பிறப்பு விகிதம் 12.8 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு)
இறப்பு விகிதம் 4.24 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு)
குழந்தை இறப்பு 3.62 / 1,000த்திற்கு
சராசரி வாழ்வு 80.17 வருடங்கள்