மருத்துவம்

அனஸ்தீஸியா - Anasthesia

அனஸ்தீஸியா
ஒரு அறிமுகம். அதன் வகைகளும் உருவான வரலாறும்.

மூலிகைப் பட்டியல் - IV- List of Herbs - IV

மூலிகைப் பட்டியல் - IV
பாரம்பரியமாகக் கண்டறியப்பட்ட சில பொதுவான மூலிகைகளின் பட்டியல், பாகம் - IV.

மூலிகைப் பட்டியல் - III - List of Herbs - III

மூலிகைப் பட்டியல் - III
பாரம்பரியமாகக் கண்டறியப்பட்ட சில பொதுவான மூலிகைகளின் பட்டியல், பாகம் - III.

மூலிகைப் பட்டியல் - II- List of Herbs - II

மூலிகைப் பட்டியல் - II
பாரம்பரியமாகக் கண்டறியப்பட்ட சில பொதுவான மூலிகைகளின் பட்டியல், பாகம் - II.

மூலிகைப் பட்டியல் - I-List of Herbs - I

மூலிகைப் பட்டியல் - I
பாரம்பரியமாகக் கண்டறியப்பட்ட சில பொதுவான மூலிகைகளின் பட்டியல், பாகம் - I.

மூலிகைகள் - ஒரு அறிமுகம் - Herbal Medicine - An Introduction

மூலிகைகள் - ஒரு அறிமுகம்
மூலிகைகளைக் கொண்டு நோயை நீக்கிக் கொள்வது மனிதர்கள் மட்டுமல்ல, மிருகங்களும்.

வீட்டு மருத்துவக் குறிப்புகள் - II- Home Medicine - II

வீட்டு மருத்துவக் குறிப்புகள் - II
வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வைத்து மருந்து தயாரித்தல், பாகம் - II.

வீட்டு மருத்துவக் குறிப்புகள் - I- Home Medicine - I

வீட்டு மருத்துவக் குறிப்புகள் - I
வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வைத்து மருந்து தயாரித்தல், பாகம் - I.

சித்த மருத்துவம் - அடிப்படைகள் Siddha - An Introduction

சித்த மருத்துவம் - அடிப்படைகள்
சித்த மருத்துவத்தின் அறிமுகம்.

இரத்த தானம் செய்யலாமா?-Donating Blood

இரத்த தானம் செய்யலாமா?
யார் இரத்த தானம் செய்யலாம். அதன் நன்மைகள்.

Syndicate content